ÄNDAMÅL

Grundfonden skall förvaltas såsom en stående fond, vars årliga avkastning under perioder av minst 10 år skall fonderas med ränta på ränta till en särskild fond (räntefonden). Efter varje fonderingsperiods slut skall räntefonden 1/10 läggas till grundfonden och 9/10 användas till sådant för Halmstads kommun och dess innevånare allmänt gagneligt ändamål, vilket ej kom- munen äger laglig förpliktelse att med egna medel åstadkomma och upprätthålla, exempelvis främjande av kyrklig verksamhet eller religiös, sedligt och välgörande syfte, undervisnings- väsendet och den allmänna upplysningens höjande såsom genom bidrag till ett stadsbibliotek, stadens förskönande genom parkanläggning, konstverk och dylikt, sjukvårdens förbättrande genom t ex sjukhem för barn, asyler för vanföra och sjuka ålderstigna m m, som vid varje tidpunkt kan befinnas särskilt behjärtansvärt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ludvig Danströms Donationsfond
Organisationsnummer:849200-0347
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 016 249 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS