ÄNDAMÅL

1/ att verka för en i vid mening god naturvård på Lovö, så att det blir lättare att idka ett rörligt friluftsliv på Lovö, 2/ att verka för att kulturhistoriskt värdefulla miljöer bevaras, 3/ att lämna bidrag till forskning rörande Lovö historia, 4/ att främja vård och uppfostran av barn. I första hand skall stiftelsen medverka till Rörby gårdsbebyggelse upprustas och bevaras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lovö Naturvård
Organisationsnummer:815200-5040
Adress:
  • Annerovägen 41
  • 192 75 Sollentuna
Telefonnummer:08-969900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS