ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall utgöra stöd för forskning, undervisning och publiceringsverksamhet vid litteraturvetenskapliga institutionen. Därvid skall företrädesvis tillgodoses gästföreläsningar och annan extra undervisning inklusive resor och representation i anslutning därtill. Vidare kostnader i anslutning till publicering av litteraturvetenskaplig forskning, resor i forskningssyfte eller för deltagande i kongresser och symposier, som företas av lärare eller elever vid institutionen, ävensom bokinköp för institutionens räkning. Medel skall även kunna utgå dels till mindre stipendier som uppmuntran till forskarstuderande i början av deras utbildning, dels till pensionerade lärares vetenskapliga verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Louise Vinges fond
Organisationsnummer:802478-7437
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS