ÄNDAMÅL

Fondens avkastning, sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, skall årligen utbetalas i poster om lägst 30 dock högst 60 procent av det enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gällande basbeloppet som understöd åt inom f.d. Jönköpings stad boende, ensamstående, behövande personer, dock med företrädesrätt för Louise Fahlströms anförvanter, nämligen syskon och deras barn, samt kusiner, under i övrigt angivna villkor för erhäållande av understöd ur fonden, med undantag av boningsorten. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål slom skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donation
Organisationsnummer:826001-1088
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105713
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 330 200 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS