ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årliga avkastningen skall, sedan 20% därav tillagts fonden intill dess denna uppgår till 150 000 kronor, av styrelsen utdelas som gåvor å minst 200 kronor till personer, som innehar eller avgått från i Kristianstad kommun innehavd offentlig tjänst, för vars erhållande erfordras att hava avlagt examen vid universitetet, högskola, krigsskola eller annan högre undervisningsanstalt, eller till änkor eller barn till sådana personer och vilka kunna anses vara i behov av hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Louis och Ellen Ljungbergs tjänstemannafond
Organisationsnummer:838200-2932
Adress:
  • Tingsrätten, Karin Troedsson
  • Box 536
  • 291 25 KRISTIANSTAD
Telefonnummer:044-18 63 43
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 129 932 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS