ÄNDAMÅL

Av avkastningen å testamentslotten skall hälften användas till hjälp och understöd åt behövande sjuksköterskor och elever vid Röda Korsets högskola samt hälften i första hand till Bräcke diakoni, Rehabcenter Sfären, för befrielse från eller nedsättning i patientavgift i ömmandefall. I andra hand för den del av avkastningen som är till Bräcke diakoni, Rehabcenter Sfären, under eller efter sjukvård till patienter vid Bräcke diakoni, Rehabcenter Sfären, som i anledning av sjukhusvistelsen eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka patienter med olika fysiska handikapp bedöms vara i behov av samt till bestridande av kostnader för konvalescentvård och rekreation, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lotten och Albert Cederlunds minnesfond
Organisationsnummer:802409-8512
Adress:
  • Svenska Röda Korset
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4524600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS