ÄNDAMÅL

Avkastningen skall delas ut till elever inom obligatoriska skolväsendet i f d Los kommun, dvs nuvarande Los och Hamra församling.Utdelning skall företrädesvis användas för-belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,-belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,-stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,-hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,-studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Los skolsamfond
Organisationsnummer:887000-4499
Adress:
  • Ljusdals kommun
  • Ekonomikontoret
  • 827 80 LJUSDAL
Telefonnummer:0651-180 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:43 673 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS