ÄNDAMÅL

Från fonden utgår premier till i övrigt premieberättigade studerande, hemmahörande i Gotlands, Kalmar eller Malmöhus län. Finns icke studerande från något av dessa län eller i framtiden motsvarande områden, lägges avkastningen till kapitalet, styrelsen dock förbehållet att under ett år reservera beloppet för ev. utdelande nästa år av ett större belopp. Skulle i framtiden norsk studerande finnas vid institutionen äger styrelsen rätt att, med avvikelse från vad ovan sagts, tilldela sådan studerande understöd från fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Länsstipendiefonden
Organisationsnummer:802478-0119
Adress:
  • Thorbjörn Högberg
  • Henriksdalsallén 34
  • 12071 Stockholm
Telefonnummer:070-7331988
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS