ÄNDAMÅL

Att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Västernorrlands län bedriva och främja kulturmiljövård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet samt att på lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen för en så bred allmänhet som möjligt. Stiftelsen äger även, där så befinnes lämpligt, i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt nyttja de byggnader varöver stiftelsen förfogar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Organisationsnummer:888000-3143
Adress:
  • Murbergsvägen 31
  • 871 50 Härnösand
Telefonnummer:0611-886 00
E-post:bengt.wittgren@vnmuseum.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 890 816 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS