ÄNDAMÅL

att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner m m och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom Gävleborgs län bedriva och främja kulturminnesvård, såväl på det naturhistoriska som det kulturhistoriska området, utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt utveckla och förnya metoder härför.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län, John och Antonie Rettigs museifonder till Gävle stad
Organisationsnummer:885000-7413
Adress:
  • Södra Strandgatan 20
  • 802 50 GÄVLE
Telefonnummer:026-65 56 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 179 204 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS