ÄNDAMÅL

Egendomen skall brukas i sällskapets (Älvsborgs läns södra hushållningssällskap) egen regi och att den avkastning, som kan utvinnas av egendomen, må användas för hushållningssällskapets allmänna verksamhet, har avsikten därmed varit att söka främja sällskapets strävan att alltefter jordbruksnäringens förändringar finna nya vägar att öka jordens alstringskraft och jordbrukets lönsamhet samt att även bidrag till ökade möjligheter för sällskapets befattningshavare till fortlöpande och god kontakt med praktiskt jordbruk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Länsjägmästare K F Mellquists donationsfond
Organisationsnummer:865500-7642
Adress:
  • Box 5007
  • 514 05 Länghem
Telefonnummer:0325-618600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 548 482 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS