ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta det naturreservat som bildas för fastigheten Ljungås 1:1, i Vårgårda kommun och därvid huvudsakligen främja bevarandet av fastighetens 1800-talskaraktär vad gäller såväl byggnader som inägor och skog.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ljungås 1800-talshemman
Organisationsnummer:864000-9828
Adress:
  • Bengt Hilmersson
  • Nårunga Stora Röret 1
  • 44194 Alingsås
Telefonnummer:070-662 49 57
E-post:bengt.hilmersson@vargarda.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 710 244 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS