ÄNDAMÅL

Stiftelsen Livskvalitet i LARO har som ändamål att utifrån ett humanistiskt förhållningssätt stödja behövande patienter som genomgår LARO-behandling och deras närstående med ekonomska bidrag till utgifter som höjer livskvalitén och som patienten och de närstående inte har de ekonomiska förutsättningarna att själva finansiera. Patienterna ska vara inskrivna på en LARO-mottagning i Skåne och ska ha varit stabilt drogfria de senaste sex månaderna för att de ska vara berättigade till att ansöka om ekonomiskt bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Livskvalitet i LARO
Organisationsnummer:802480-7334
Adress:
  • Direndi AB
  • Målsmansvägen 3
  • 224 67 Lund
Telefonnummer:070-5255506
E-post:goran@sjoholm.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:500 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS