ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonderna skall dels bestrida kostnaderna för vård och underhåll av samlingarna, dels lämna stipendier för studier utomlands till yrkesofficerare vid kavalleriet som har kompetens till eller genomgått allmän kurs vid militärhögskolan. dels användas för gratifikationer och gåvor, som är av betydelse för bevarandet av minnet av ursprungsregementena och deras officerskårer, dels bestrida kostnader för stiftelsens administration och för representation av betydelse för stiftelsens verksamhet. Som stipendiat kan efter ansökan ifrågakomma yrkesofficer vid kavalleriet: i första rummet yrkesofficer som har kompetens till eller genomgått allmän kurs vid Militärhögskolan och som är son till officer vid förutvarande Kungl Livregementet till häst. i andra rummet yrkesofficer som har kompetens till eller genomgått allmän kurs vid Militärhögskolan och är placerad vid (tjänstgör vid) Kungl Livgardets dragoner. i tredje rummet annan yrkesofficer vid kavalleriet som har kompetens till eller genomgått allmän kurs vid Militärhögskolan. Vid utseende av stipendiet skall hänsyn tagas till de sökandes militära duglighet och intresse samt studiernas betydelse för försvaret och för vederbörandes framtida militära verksamhet. Samma officer kan i regel endast en gång tilldeas stipendium. Stipendiat insänder till direktionen inom sex månader efter återkomsten från studieresan skriftligt rapport över gjorda erfarenheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Livregementet till häst officerskårs samlingar och fonder
Organisationsnummer:802007-8658
Adress:
  • Peter Rosén
  • Box 27803
  • 115 93 Stockholm
Telefonnummer:070-543 27 99
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS