ÄNDAMÅL

Att bedriva vetenskaplig forskning främst utifrån kristetetiska aspekter på frågor om internationella konflikter och möjligheter till samverkan länder emellan, i syfte att stödja kristenhetens medverkan för folkförsoning, fred och rättvisa. Stiftelsen skall i sin verksamhet samarbeta med internationella ekumeniska organ och kyrkor samt med andra organ som bedriver fredsforskning, med undvikande av dubblering av redan pågående verksamhet. Internationella ekumeniska organ och kyrkor kan på egenbekostnad ges möjlighet sända forskare till Institutet för arbete som enligt styrelsens presidium ligge rinom Institutets intresseområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Liv- och Fred-institutet
Organisationsnummer:817602-2302
Adress:
  • Kungsängsgatan 17-19
  • 753 22 UPPSALA
Telefonnummer:018-660130
E-post:LPI@algonet.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS