ÄNDAMÅL

Stiftelsens uppgift är att främja intresset för samt aktivt stödja utvecklingen av ett rikare samhälls- och kulturliv i Väst-Sverige. Detta kan ske såväl genom en rikt förgrenad stipendieverksamhet som genom direkta anslag för inköp av konstverk eller för anordnande av särskilda kulturella evenemang såsom konserter, balettaftnar och liknande. Mot bakgrund av Lisebergs allmänna målsättning är det angeläget, att begreppet ”samhälls- och kulturliv” ges en vid och rik syftning, som i sig kan innesluta konstnärlig skapande verksamhet, allmän kulturell verksamhet, personlighetsdanande aktiviteter inom olika områden av samhällslivet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lisebergs Kulturfond
Organisationsnummer:857201-0661
Adress:
  • Liseberg AB
  • Box 5053
  • 402 22 Göteborg
Telefonnummer:031-400100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 195 842 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS