ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning skall en fjärdedel tillföras fonden och tre fjärdedelar före jul såsom understöd utdelas till behövande hantverkare, vilkas verksamhet varit i huvudsak förlagd till Ängelholm, oberoende av om de tillhört någon hantverksförening, eller behövande änkor efter sådana hantverkare. Vid utdelningen skall iakttagas, att den som en gång erhållit understöd skall hava företrädesrätt vid följande utdelningar, därest fortsatt hjälpbehov föreligger, samt att antalet understödstagare skall så begränsas, att verklig hjälp beredes dem som komma i åtanke.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms understödsfond för hantverkare
Organisationsnummer:839400-6343
Adress:
  • Ängelholms Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 262 80 ÄNGELHOLM
Telefonnummer:0431-870 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS