ÄNDAMÅL

Av fondens nettoavkastning skall till fru Ellen Lind, f. Svärd, Sölvesborg, som varit i min moders och min tjänst i mer än 30 år, årligen under hennes livstid utgå ett belopp upp till kronor tretusen/3.000/. När legat enl. moment 1 upphört att gälla, erhåller fonden hela nettoavkastningen. Därav må 9/10-delar årligen användas till Komung Gustaf V:s jubileumsfond, för framför allt klinisk cancerforskning vid Centralanstalten för radioterapi i Lund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Linnea och Mia Humblas Minnesfond
Organisationsnummer:846002-0616
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS