ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings universitet. Stiftelsen mottager och förvaltar gåvor och testamenten med sådant syfte för att ur avkastningen utdela forskningsbidrag. Stiftelsen består av en allmän fond och specialfonder. Till specialfonderna föras medel vilkas givare har ställt särskilda villkor för användning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps forskningsfond
Organisationsnummer:822001-2648
Adress:
  • Charlotte Dahle
  • Verkstadsvägen 48
  • 591 46 Motala
Telefonnummer:0709-209077
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 528 591 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS