ÄNDAMÅL

/./ att i Sverige, och internationellt, främja integration i samhället av till olika länder invandrade personer och deras barn, främst, men inte uteslutande, med fokus på språkutbildning och -lärande. Sådant ändamål kan även inkludera att främja och ekonomiskt stödja forskning och utveckling av metoder och teknologi inom området för språklärande. Centralt i ändamålet är att förvalta och utveckla nyttjanderätten till format, metod och teknologi som doneras av Brainglass Data AB och dess grundare Niss Jonas Carlsson. I ändamålet ingår att pris och stipendier kan instiftas för viktiga insatser inom området för stiftelsens syfte. Stiftelsen kan lämna bidrag, såväl som på eget initiativ, efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer. Stiftelsen skall driva verksamhet inom av huvudmännen angivna ramar. Sådan verksamhet kan bedrivas helt eller delvis i egen regi alternativt eller i kombination med ett nära samarbete med en extern ideell förening. /./ Stiftelsen har rätt att i övrigt bedriva verksamhet med utnyttjande av andra externa resurser. Medlemmar av familjer som ingår i stiftelsens styrelse samt stiftelsens grundare får inte ta emot bidrag från stiftelsen eller på annat sätt uppträda som destinatärer. Stiftelsen ska drivas utan vinstsyfte. Stiftelsen ska vara politiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lingvis, verksamhetsstiftelse för effektivare språkintegration
Organisationsnummer:802481-9701
Adress:
  • Niss Jonas Carlsson
  • Signe Tillischgatan 11
  • 169 73 Solna
Telefonnummer:0707-485693
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS