ÄNDAMÅL

Avkastningen ska tilldelas som stipendium och understöd till personer, företräde för personer som är släkt med donatorerna, överstelöjtnant Gustaf Victor Lindencrona och fru Hedvig Lindencrona, f af Klinteberg. Stipendium till: 1) manlig medlem av familjerna av Klinteberg och Lindencrona för civila eller militära studier; 2 ) annan manlig studerande som kan styrka släktskap med ovannämnda personer. Finnes ej tilllräckligt antal stipendiesökande, får härför avsedda medel i stället användas till understöd till äldre medlemmar av släkterna av Klinteberg och Lindencrona. Understöd till behövande änkor efter eller döttrar till avlidna medlemmar av adeln.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lindencronas-af Klintebergs donationsfond
Organisationsnummer:802002-0619
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS