ÄNDAMÅL

Räntan, sedan 10 % av densamma lagts till kapitalet för att stärka dess realvärde, vartannat år ska utgå med dubbelt belopp såsom stipendium till en medlem av kollegiet som bidrag till täckande av kostnaderna för rekreation eller studieresa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lindbergs fond
Organisationsnummer:802480-5478
Adress:
  • Nacka Kommun
  • Granitvägen 15
  • 131 81 Nacka
Telefonnummer:08-718 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS