ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelen till förmån för elever skrivna i Mullsjö, företrädesvis för stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier utomlands, studiebesök, skolresa eller annat för eleverna gemensamt ändamål, belöning åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott samt förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning, som inte användes, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lindberg-Berglunds samfond för skoländamål
Organisationsnummer:867200-4424
Adress:
  • Mullsjö kommun
  • Box 47
  • 565 21 MULLSJÖ
Telefonnummer:0392-14000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 462 338 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS