ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom stipendier och bidrag stimulera intresset för utbildning inom plåtslageriyrket och att höja utbildningens kvalitet.Stiftelsens styrelse beslutar en gång årligen stipendier och bidrag i den omfattning som stiftelsens avkastning tillåter.Följande syften och villkor skall i första hand tillämpas:1. Stipendier till lärlingar som visat särskild skicklighet och intresse.2. Bidrag till utbildningsledare och yrkeslärare för studieresor eller för deltagande i fortbildningskurser.3. Bidrag till pedagogisk forskning och till produktion av undervisningsmaterial för yrkesutbildning.4. Bidrag till personer som, utan vinning, gjort förtjänsfulla insatser för utbildning inom plåtslageriyrket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lindabs Stipendiefond
Organisationsnummer:802011-3802
Adress:
  • Box 372
  • 101 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-762 75 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS