ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att a) Hälften av avkastningen skall användas för forskning i kampen mot cancern. b) Andra hälften av avkastningen skall användas för forskning och lindrande av astmasjukdomarna. Ifrågavarande fond skall kunna användas för forskning och undersökning även beträffande andra sjukdomar än här ovan nämnda för den händelse förvaltarna av nämnda fond skulle anse att det ändamål, för vilket fondens medel avses skulla anses vara fullt utrett och medlen ej skulle anses nödvändiga för det under avdelning a. och b. i denna punkt avsedda ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lilly och Oscar Christiansons fond
Organisationsnummer:802478-5845
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS