ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha som ändamål att direkt eller indirekt tillhandahålla för barn och ungdomar högkvalitativ musikundervisning på internationell nivå med inriktning på instrumental undervisning, som har sin utgångspunkt i konstmusiken, samt att främja elevernas individuella utveckling genom att bereda dem kunskaper i andra konstnärliga ämnen och främmande språk, att äga, förvalta, sälja och pantsätta aktier som erhållits vid bildande av stiftelsen samt om styrelsen så beslutar förvärva, försälja, sälja och pantsätta andra aktier/andelar i juridiska personer som bedriver med stiftelsens ändamål överensstämmande verksamhet, att lämna koncernbidrag till bolag stiftelsen är aktieägare i, att om ekonomiska möjligheter finns köpa, sälja, förvalta och pantsätta fastigheter i syfte att tillhandahålla lokaler för den ovan nämnda verksamheten samt att bedriva viss kommersiell verksamhet (t.ex. uthyrning av lokaler för annan verksamhet) i syfte att generera vinst att användas i nämnda verksamhet, att inte driva stiftelse i vinstsyfte. Eventuella överskott ska tillfalla verksamheten, att vara huvudman för fristående självstyrande grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning samt övriga musikrelaterade verksamheter inom Lilla Akademien, att när så krävs för att ytterst förverkliga stiftelsens ändamål samt för att tillse att stiftelsen följer skollagen samt andra författningar och föreskrifter som stiftelsen i egenskap av huvudman är bunden att följa, samt att bedriva med ovan förenlig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lilla Akademien
Organisationsnummer:802426-6051
Adress:
  • Norrtullsgatan 14
  • 113 45 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54541830
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 383 286 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS