ÄNDAMÅL

Stiftelsen har att ur avkastningen på stiftelsens kapital lämna bidrag för fortsatta studier, efter fullgången grundskoleutbildning, till svenska medborgare inom Magnus och Ida Liliebladhs släkter, med företräde för i första hand kyrkoherde Carl Jungefors och hans hustru Anna-Lisa Jungefors tre barn, med lika rätt för envar av dessa, i andra hand för den eller de som är bosatta på orter där tillgång till utbildning av avsett slag saknas och bosättningen på annan ort än bostadsorten är erforderlig för utbildningens genomförande, i tredje hand för den eller de som är bosatta på orter där tillgång till utbildning av avsett slag finnes och bosättning på annan ort än bosättningsorten icke är erforderlig. De fortsatta studierna må bedrivas såväl inom som utom riket. Därest ingen inom Magnus eller Ida Liliebladhs släkter söker bidrag under en sammanhängande period av tio år, står det stiftelsens styrelse fritt att utdela bidrag till sökanden som antingen vid ansökningstillfället är eller dessförinnan har varit bosatta inom Vederslövs, Bergunda, Dänningelanda och Tävelsås församlingar, eller därest dessa uppgått i andra församlingar, inom angivna församlingars geografiska områden, eller, därest sådana sökanden saknas eller ej kan komma ifråga för utdelning, sökanden bosatta utom sagda församlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Liliebladhska Stipendiefonden
Organisationsnummer:817600-2247
Adress:
  • Prästgården
  • 355 94 Vederslöv
Telefonnummer:0470-778013
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS