ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 10% läggas till kapitalet, resterande utdelas vid varje vårtermin som stipendium till mindre bemedlad lärjunge i läroverkets högsta avdelning som utmärkt sig för gott uppförande, god flit och fallenhet samt vitsordade insikter i humanistiska läroämnen och som har avsikt att fortsätt studier inom Värmlands nation vid Uppsala universitet. Kan behållas två år efter studentexamen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lignellska stipendiet
Organisationsnummer:802480-4927
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:365 951 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS