ÄNDAMÅL

Att befordra gemenskapen emellan de tre Skandinaviska Rikena i afseende på Industri, Vetenskap och Konst, samt att åt yrkesflitens så väl som åt vetenskapens och konstens utveckling inom dessa länder bereda uppmuntran och stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Letterstedtska föreningens reservfond
Organisationsnummer:802408-0924
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS