ÄNDAMÅL

Stiftelseförordnandet saknas. Beskrivning av ändamålet enligt 5 § stiftelseförordningen: […] Med ränteavkastningen av de för varje särskilt stipendium donerade medlen bestrides hyreskostnaden för ett möblerat bostadsrum eller omöblerad enrumslägenhet i Stiftelsen Smålandsgårdens i Uppsala fastighet. I den mån räntan icke förslår för täckande av denna kostnad, erlägger stipendiaten felande belopp. Därest ränteavkastningen överstiger kostnaden för rummet, erhåller stipendiaten det överstigande räntebeloppet. 2 §. Stipendierna äro avsedda för studiebegåvade och behövande medlemmar av Smålands nation i Uppsala och tilldelas i första hand studerande, som i högst tio terminer varit närvarande vid universitet eller högskola. Endast om synnerliga skäl föreligga må medlem, som närvarit vid universitet eller högskola mer än tio terminer tilldelas stipendium. Statsstipendiat som åtnjuter fri bostad må icke uppbära bostadsstipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lessebo Aktiebolags stipendiefond
Organisationsnummer:802426-6093
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-13 18 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS