ÄNDAMÅL

Att bland mosaiska trosbekännare inom och utom Sverige främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Härvid skall särskilt beaktas, att Mosaiska Församlingens i Stockholm religionskola gives möjlighet att förbättra och utvidga sin undervisningsverksamhet samt att Församlingens verksamhet på dess koloni Glämsta främjas. Vidare skall hjälp till mosaiska behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, oavsett deras bostadsort i landet, främjas, varvid särskilt må ihågkommas Judiska Pensionärshemmet och Judiska Sjukhemmet i Stockholm. Slutligen må beaktas, att institutioner i Israel, vars verksamhet ligger inom ramen för det i testamentet angivna ändamålet, i ej oväsentlig mån även må erhålla anslag från fonden i överensstämmelse med testators i livstiden uttalade önskan härom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Leopold G Hersons Minnesfond
Organisationsnummer:802007-8625
Adress:
  • Box 7427
  • 103 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6792900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS