ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av donationen skall i samråd med föreståndaren för Åleds Servicecenter användas för trivselbefrämjande åtgärder för de boende på centrat. För den händelse verksamheten vid Åleds Servicecenter skulle upphöra skall avkastningen i stället av Halmstads Kommuns Socialförvaltning användas för motsvarande ändamål vid ålderdomshem och servicecenter i Halmstads kommun. Den del av den årliga avkastningen, som ej användes för nämnda ändamål, tillföres donationskapitalet, vilket ej får disponeras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Leonard Boström donationsfond
Organisationsnummer:802423-9983
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:156 724 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS