ÄNDAMÅL

Nettoavkastningen skall årligen utdelas som ett eller flera stipendier. Berättigad att söka stipendium är medlem av ätt som är introducerad på svenska Riddarhuset samt den som tillhör ätt, vars huvudman innehar adlig eller högre värdighet enligt 37 § regeringsformen som som är introducerad å svenska Riddarhuset. Den som styrker härkomst från kaptenen Carl Georg Mauritz von Heijne och hans hustru Hedvig Augusta Charlotta von Heijne, född Björkenstam, äger företrädesrätt. Sökande skall förde betyg, utvisande att han med godkända vitsord genomgått senast avslutade högre lärokurs för yngre officerare vid svenska krigsmaktens militärhögskola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lennart von Heijnes Fond
Organisationsnummer:802005-6613
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS