ÄNDAMÅL

Fonden årliga avkastning skall så disponeras att minst 20% skall läggas till kapitalet. Av återstående medel kan utdelas bidrag och stipendier för ungdomens fostran och förkovran, befordran av studier och vetenskaplig forskning samt gamlas och sjukas understöd och vård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lennart Löthners Donationsfond
Organisationsnummer:802405-3723
Adress:
  • Wendt
  • Nicandergatan 16
  • 645 31 Strängnäs
Telefonnummer:706427454
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS