ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning och sådant utvecklingsarbete till gagn för barn och ungdom som har anknytning till bolagets verksamhet genom att årligen dela ut stipendier eller lämna forskningsbidrag. Resultatet av sådan vetenskaplig forskning och sådant utvecklingsarbete skall tillföras Bolaget i syfte att främja utvecklingen av bolagets produkter till gagn för barn och ungdom. Resultatet av sådan vetenskaplig forskning och sådant utvecklingsarbete skall även kunna bringas till allmän kännedom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lennart Ivarssons Stipendiefond
Organisationsnummer:837000-9725
Adress:
  • S Tvärgatan 5
  • 283 32 Osby
Telefonnummer:0479-10059
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS