ÄNDAMÅL

Årliga räntan skall utgå som stipendium till en lärjunge i någon av läroverkets klasser som motsvarar gymnasium samt utdelas med hälften vid varje termins början. Kandidater, som nomineras av rektor och övriga lärare, skall ha visat goda anlag för studiernas fortsättande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lennart Groths stipendium
Organisationsnummer:802480-5130
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:323 513 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS