ÄNDAMÅL

Avkastningen samt en femtiondel (1/50) av det ursprungliga kapitalet skall årligen utbetalas och komma församlingens medlemmar och personer med anknytning till Skänninge församling tillgodo genom trivselhöjande verksamheter, tex. utflykter, trivselkvällar, soppluncher mm. I första hand skall verksamhet i Vallerstad socken prioriteras, i andra hand övriga församlingen. Medlen kan även användas till material och inventarier, såväl nyanskaffning som reparationer i Vallerstad kyrka, tex. kaffebryggare, möbler, textilier mm. Detta innebär att stiftelsen skall upphöra efter 50 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lennart Andersson i Vallerstad minne
Organisationsnummer:802481-8414
Adress:
  • Skänninge församling
  • Box 93
  • 596 22 Skänninge
Telefonnummer:0142-83430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:910 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS