ÄNDAMÅL

Avkastningen skall nyttjas för litterära stipendier enligt följande riktlinjer. Stipendium är avsett att ges åt sådana författare, som kan betecknas som diktare i ordets egentliga och ursprungliga mening och i första hand till sådana som, följande gammal god humanistisk tradition, söker hävda och värna rent mänskliga värden, oavsett ras, religion, politisk inställning o.dyl. Hänsyn till den humanisiska traditionen får naturligtvis inte hindra, att företräde ges åt uppenbart nyskapande författare, som har att framvisa nya grepp och anvisa nya vägar inom litteraturen. Begreppen får inte användas för snävt, inom ramen kan falla författare som exempelvis en modernt inställd klassiker som Hjalmar Gullberg och en självutgivande skaldinna som Karin Boye men också en folklig visdiktare som Nils Ferlin. Under särskilt svåra kristider, då kultur och människovärde står på spel, bör sådana författare komma i fråga som mer eller mindre direkt träder i bräschen för dessa värden, även om de inte är diktare i vanlig mening utan eminenta publicister som t.ex. Torgny Segerstedt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lena Vendelfelts minnesfond
Organisationsnummer:802406-7699
Adress:
  • Svenska Akademien
  • Box 2118
  • 103 13 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-201699
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 174 358 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS