ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning inom det franska språket. Ändamålet skall tillgodoses främst genom utgivande av resestipendier för studier vid franskt universitet till I a) studerande vid svenskt universitet, som uppnått 40 poäng eller motsvarande i franska språket b) legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i franska språket För sökande inom denna grupp skall ett dokumenterat aktivt idrottsutövande räknas som merit. Stipendier får endast beviljas sökanden som ej uppnått 30 års ålder. II studerande med avgångsexamen från en skola som undervisar enligt International Baccalaureate-prommet i Östeuropa med väl dokumenterade kunskaper i franska. Vid fullföljd av ändamålet skall en jämn fördelning mellan grupp I och II eftersträvas. Stipendier till personer inom grupp II skall utgivas under en tid av tjugo (20) år efter stiftelsens bildande. Stipendier skall härefter enbart utges till personer som uppfyller kraven enlig I a) och I b) med valfri fördelning sinsemellan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lena Tamara Brestners Minne
Organisationsnummer:802402-9194
Adress:
  • SEB Wealth Management
  • Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS