ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är genom ekonomiska bidrag främja lärar- och studie- och yrkesvägledarstuderandes utbildning utöver ordinarie utbildning. [.] utse en eller flera stipendiater. Utbetalningsbeloppet ska maximalt bestå av den årliga avkastningen som kommer från fonden. För att vara ansökningsberättigad måste personen vara medlem i LR Stud.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lena Lundbergs Minnesfond
Organisationsnummer:802015-6801
Adress:
  • LR Stud/Studenthandläggaren
  • Box 3529
  • 103 69 Stockholm
Telefonnummer:767793398
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS