ÄNDAMÅL

Stipendium till lärare vid Hudiksvalls gymnasieskola – ”stipendium till någon vid Läroverket tjänsgörande ämnes- eller övningslärare, vilken är vid detsamma anställd som rektor eller ordinarie befattningsinnehavare. Stipendiet är avsett bland annat att utgöra en erkänsla åt lärare, som i sitt arbete vid läroverket inlagt särskilda oegennyttiga förtjänster, att bereda ökat tillfälle för idkande av studier för förkovran i läraryrket emellan tvänne tjänstgöringsterminer vid Läroverket och kan aven och samma lärare innehas högst två perioder i följd”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lemans lärarstipendium 2
Organisationsnummer:887500-8560
Adress:
  • Hudiksvalls kommun, ek.kont.
  • 824 80 HUDIKSVALL
Telefonnummer:0650-19000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 520 777 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS