ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska den 14 november varje åt utdelas till elev i högsta ringen, som ådagalagt mycket goda kunskaper i ämnet historia. Vid utdelningen får hänsyn icke tagas till elevs ekonomiska förhållanden. Oavsett avkastningens storlek får uppdelning ej ske i flera premier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lektor G Göranssons premiefond
Organisationsnummer:802479-1199
Adress:
  • Lunds kommun, Ekonomiavd.
  • Box 41
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-355000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:204 291 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS