ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling samt högre utbildning. Stiftelsn ska även kunna understöja barns och ungdomars uppfostran och utbildning samt lämna bidrag till behövande ålderstigna och sjuka. För främjande av stiftelsens ändamål må bidrag, understöd, stipendier och andra anslag utdelas. Stiftelsen må ock genom andra åtgärder och anordningar söka förverkliga sina syften. Stiftelsens verksamhet ska vara varaktig och bedrivas med medl som erhållits genom stiftarens donation, bidrag och kapitalavkastning. Utdelning får ej ske av kapital som stiftaren tillskjutit.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lejonudden
Organisationsnummer:802481-3506
Adress:
  • Schager Ekonomi & Redovisning
  • Lagnövägen 20
  • 134 32 Gustavsberg
Telefonnummer:070-7288465
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS