ÄNDAMÅL

Att underhålla och pryda Sturekoret samt i övrigt haft Uppsala domkyrka i åtanke, till ”en sköön Preedijkestool sampt Orgellwärke der i kyrkian Opsättias och förfärdigas skall”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Leijonhufvudska fonden
Organisationsnummer:817603-5510
Adress:
  • Uppsala pastorat
  • 75108 UPPSALA
Telefonnummer:018-4303507
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS