ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att: a. i Bodafors, Nässjö kommun, bedriva verksamhet som har sin utgångspunkt i trähantverk – exempelvis kursverksamhet och utställningsverksamhet. b. anordna utställningar som främjar kvalitativt hantverk genom att förmedla hantverksmässiga och konstnärliga tekniker samt c. skapa utrymme för utbildning – främst kursverksamhet inom intarsiaområdet men även intilliggande trähantverk och formgivnig i samband med dessa hantverksområden. d. Stiftelsen kan mottaga bidrag och subventioner i form av såväl fast som lös egendom till gynnande av dess verksamhet, såvida ej till bidrgen knutits villkor, som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål och arbetsvillkor. Stiftelsen bör vara aktiv för utverkande av anslag för verksamheten från exempelvis staten och fonder. I övrigt bekostas verksamheten genom inträdesavgifter, uthyrningsavgifter och andra inkomster i samband med verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors
Organisationsnummer:802425-1954
Adress:
  • Magasinsgatan 8
  • 571 62 Bodafors
Telefonnummer:070-562 78 87
E-post:info@lehmannsverkstad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 108 845 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS