ÄNDAMÅL

Att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka eller social misär har fått en hårt och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla stiftelsen. Stiftelsens ändamål ska fullföljas bland annat genom positiva och inspirerande upplevelser, men också genom fadderskap, där barn och ungdomar får långsiktigt stöd av inspirerande människor som varit i samma sits som dem, och tagit sig vidare. 100 % av Stiftelsens arbete ska fokuseras på barn och ungdomar i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lean On Me
Organisationsnummer:802481-6749
Adress:
  • Henrik Sandell
  • Vretvägen 16
  • 18363 TÄBY
Telefonnummer:073-0636555
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS