ÄNDAMÅL

Laxfond Vänern skall verka för att Vänerns bestånd av lax- och öringstammar – bevaras och reproduceras i god naturlig miljö – varaktigt tillgodoser sport- och yrkesfiskets fångstbehov inom givna biologiska förutsättnignar. – nyttjas för att utveckla sportfisket i Vänern för turism och rekreation med beaktande av yrkesfiskets intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Laxfond för Vänern
Organisationsnummer:873201-6210
Adress:
  • Thomas Johansson
  • Anolfsbyn Adamserud 3
  • 464 94 MELLERUD
Telefonnummer:070-347 49 77
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 307 784 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS