ÄNDAMÅL

Att främja forskning och utveckling, särskilt på hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-, hemi- och glosektomi (munhålcancer) samt främja vård och rehabilitering och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger stat, landsting och kommun enligt gällande lagar, regler och praxis. För detta ändamål äger fonden att mottaga och förvalta testamentariska och andra gåvor från enskilda, företag och organisationer. Fondens styrelse kan för ovan angivna ändamål besluta om bidrag till enskilda, organisationer och institutioner. Av avkastningen skall årligen minst tio (10 %) tillföras kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Laryngfonden
Organisationsnummer:802016-3633
Adress:
  • Strandgatan 19
  • 952 33 KALIX
Telefonnummer:0923-77660
E-post:laryngfonden.kansli@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:126 250 515 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS