ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning skall minst 1/10-del läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till bistånd åt behövande barn och ungdomar i ålderna 0-20 år, varvid behövande föräldralösa barn och ungdomar skall äga företräde. Bidraget bestämmes med hänsyn till mottagarens ekonomiska omständigheter och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till att utgöra verklig hjälp. Avkastningen får icke användas till tillgodoseende av behov som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Virgins Barnhemsfond
Organisationsnummer:843001-4889
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS