ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att av fondens ränteavkastning årligen ett, eller framdeles då fonden hunnit tillväxa, flera stipendier tilldelas publicister, som äro ägnade att i utlandet företaga viktiga utredningar eller eljest utbilda sig för sitt kall,dock så att en femtedel av fondens årsränta alltjämt må läggas till kapitalet för dess ökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Johan Hiertas stipendiefond
Organisationsnummer:802007-7437
Adress:
  • SEB Private Banking stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:077-1621000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS